SUY NHƯỢC CƠ THỂ nên uống NƯỚC YẾN để nhanh chóng phục hồi